Kastrace

Indikace pro kastraci:

Tumor varlete, vaječníků, poranění, hypertrofie prostaty, diabetes, odstranění pohlavní aktivity, ukončení reprodukční aktivity, trvalé zabránění estru (říje).

U hospodářských zvířat navíc i zmenšení intenzity pachu, zlepšení senzorických vlastností masa.

Kastrace

Provádí se vždy v celkové anestezii a po předchozím předoperačním vyšetření, které spočívá v důkladném klinickém vyšetření pacienta (oběhový a kardiopulmonární systém, klinické vyš. operovaných orgánů) a biochemickém vyšetření krve.

Anestezie

Kastrace je poměrně náročný zákrok především u samic a  inhalační anestezie je při ní na našem pracovišti samozřejmostí. 

Po provedení zákroku je zvíře ošetřeno antibiotiky a léky tlumícími bolest (analgetiky).
 

kastrace
Podvaz vaječníků při kastraci fretky
kastrace
Celkový pohled na kastraci fretky
kastrace
Varlata králíka před kastrací
kastrace
Odstranění varlete králíka
kastrace
Stav po kastraci králíka
kastrace
Stav po kastraci králíka

KASTRACE PSA:

Provádí se ve hřbetní poloze několika metodami. Na našem pracovišti preferujeme tzv. prescrotální přístup, kdy je řez kůží veden cca 5cm před šourkem, do operační rány jsou vybavena varlata ze šourku. Provede se jejich ligace chirurgickým vláknem a odstřižení. Poté se provede uzávěr kůže šicím materiálem.

Pooperační péče: ATB a analgetika, 24hod hospitalizace.

Pro zamezení autotraumatizace nasadíme ochranný límec. Stehy se vytahují po cca 10 dnech.

KASTRACE FENY - ovariohysterektomie:

Provádí se ve hřbetní poloze. Po otevření dutiny břišní se vybaví ovaria (vaječníky) a děloha do operační rány. Ovária se ligují chirurgickým vláknem a taktéž krček děložní. Poté do dojde k vyjmutí ovárií a dělohy tzv. ovariohysterektomie. Následuje sutura dutiny břišní, podkoží a kůže. Pooperační ošetření: infůzní stabilizace min. 24 hodin, ATB a analgetika.

Jako kompromisní metoda se dá provést tzv. ligace (podvaz) vejcovodů. Při této metodě se provede podvaz a přerušení vejcovodů, které zabrání sestupu vajíček do dělohy a následnému zabřeznutí. Feně se ponechávají ovária i děloha a tím ji zůstane zachována hormonální aktivita.

Pooperační ošetření: stabilizace min. 24 hodin, ATB a analgetika.

Pro zamezení autotraumatizace nasadíme ochranný límec. Stehy se vytahují po cca 14 dnech.

KASTRACE KOCOURA:

Provádí se ve hřbetní poloze, řezem vedeným šourkem. po vybavení varlat a jejich podvázání chir. vláknem se provede jejich odstranění. Rána na šourku se následně nešije, aby se zajistil odtok serozní (čiré) tekutiny.

Pooperační péče: analgetika, ATB, 24hod hospitalizace.

KASTRACE KOČKY - ovariektomie, ovariohisterektomie:

Provádí se většinou v závěsu ve hřbetní poloze. Zkušený operatér provádí zákrok pomocí kastračního háčku s minimální operační rankou, cca 3 cm. Po incizi kůže a dutiny břišní se pomocí háčku vybaví do operační rány ovaria, která se ligují (taktéž děloha při ovariohysterektomii). Uzávěr operační rány se provádí ve třech vrstvách - dutina břišní, podkoží a kůže.

Pooperační péče: ATB a analgetika. Důležitý je 24 -hodinový pooperační monitoring.

Vyndání stehů doporučujeme za 10-14 dní.

KASTRACE KRÁLÍKA:

Operujeme ve hřbetní poloze. Králík má varlata uložena v šourku, dokáže je ale vtáhnout do dutiny břišní. Dalším problémeme je silný semenný provazec. Kastrace je tedy náročnější na zkušenost operatéra a kvalitní technické vybavení. Řez se provádí na šourku, důležitá je důsledná ligace semenného provazce, aby nedošlo k následnému výhřezu střev z operační rány. Rána se kryje několika stehy.

Pooperační péče: ATB a analgetika.

Králík je cilivý na pooperační péči, která spočívá v co nejrychlejším návratu do normálu a obnovení činnosti trávicího ústrojí.

KASTRACE RAMLICE:

Provádí se výjimečně, spíše ze zdravotních důvodů (např. v důsledku tumoru ovárií, dělohy, chronickému zánětu dělohy - metritídě atd.). Provedení je obdobné jako u kočky.

Velmi důležitá je pooperační péče spočívající v infúzní terapii a v obnově fyziologické funkce trávicího ústrojí.

KASTRACE MORČETE - SAMEC:

Kastrace se provádí ve hřbetní poloze. Postup je obdobný jako u králíka - samce. U morčat jsou varlata uložena v šourku, ale inguinální (tříselný) kanál je hodně široký, a proto umožňuje vtáhnutí varlat do dutiny břišní. Samozřejmostí je pooperační péče, obdobná jako u králíka. U morčat je rovněž velmi důležité obnovit rychle motilitu trávicícho traktu.

KASTRACE MORČETE - SAMICE:

Stejně jako u ramlic se provádí spíše ze zdravotních důvodů. Postup je rovněž obdobný.

KASTRACE FRETKY - SAMEC:

Je obdobná jako u kocoura. Pooperační péče: ATB a analgetika.

KASTRACE FRETKY - SAMICE:

Tento zákrok se provádí relativně často. Důvodem je hormonální porucha, tzv. hyperestrogenismus. Jedná se v podstatě o patologické prodloužení říje, která samici enormě vyčerpává a může dojít až k úhynu.

Při operaci se odstraňují ovária i děloha (uterus) a po zaligování a podvázání (stejně jako u kočky) se uzavře operační rána.

Pooperační péče: ATB a analgetika.

K vyjmutí stehů přistupujeme za 10-14 dní.

KASTRACE POTKANA - SAMEC:

Zákrok se provádí obdobně jako u králíka.

KASTRACE POTKANA - SAMICE:

Operace je indikována v obdobných případech jako u samic králíka nebo morčete.

KASTRACE HŘEBCE:

Důvodem pro kastraci hřebce je především zabránění nežádoucího připuštění, zařazení zvířete do stáda jiných zvířat, snazší ovladatelnost a větší postušnost. Také zdravotní důvody jako tumory, zranění a chronické záněty jsou indikací k zákroku.

Anestezie se volí podle způsobu provedení zákroku.

Způsoby provedení jsou dva:

  • kastrace na ležícím zvířeti
  • kastrace na stojícím zvířeti
  • V obou případech pak volíme mezi dvěma metodami:
  • kastrace s pokrytým provazcem semenným (při této metodě se otevře po naříznutí kůže šourek a varlata se vybaví celá, včetně všech jejich obalů)
  • kastrace s odkrytým provazcem semenným (postup je stajný jako u předcházející metody, jen dojde k incizi všech obalů varlete).

 

Kastrace na ležícím zvířeti:

Po sedaci zvířete dojde k podání vlastní anestetické látky (většinou kombinace xylazin - ketamin) a následnému ulehnutí zvířete. Po zafixování hlavy a končetin se provede vyholení operačního pole a jeho omytí a desinfekce.

Doporučujeme provést rektální vyšetření inguinálních kanálů a posouzení jejich šířky. V případě, že je kanál široký, hrozí pooperační komplikace - výhřez střev. V těchto případech ligujeme inguinální kanály ještě před odstraněním varlat.

Následuje řez kůží šourku (scrota) a jednou ze zvolených metod (pokrytý nebo odkrytý provazec) odstraníme postupně varlata.

Rána se ošetří atb a celkově se podají analgetika a protitetanové sérum. Operační rána se nešije. Zabránilo by se tak odtoku serózních tekutin a tím vzniku otoku (edému) šourku.

Po probuzení se zvíře nechá samostatně postavit. Po úplném zotavení z anestézie se doporučuje pomalý pohyb, aby nedošlo ke slepení okrajů ran po kastraci (a vzniku edému).

Kastrace na stojícím zvířeti:

Sedace se volí kombinací opioidů a disociačních anestetik. Po jejich aplikaci dochází ke zklidnění zvířete a opioidy zajistí silnou analgézii, postačující k bezbolestnému chirurgickému zákroku.

Operatér si připraví operační pole a inciduje šourek z boční strany stojícího koně. Vlastní výkon je shodný s metodou na ležícím zvířeti.

Výhodou kastrace „ve stoje“ je jednodušší manipulace se zvířetem a rychlejší zotavení s anestézie oproti předchozí metodě. Pro operatéra je ale zákrok náročnější.

KASTRACE BÝKA, BERANA, KOZLA:

Jedná se o zákrok, který mimo zdravotní a chovatelské indikace umořní i zlepšít senzorické vlastnosti masa těchto zvířat.

Zákrok se provádí v celkové anestézii na ležícím zvířeti. Princip a způsob provedení je stejný jako u kastrace hřebce.

Pooperační péče: ATB, analgetika a protitetanové sérum.