Usługi weterynaryjne

Służymy jako placówka referencyjna dla kolegów, współpracujemy z VFU Brno, kliniką JAGGY Brno, kliniką końcką Heřmanův Městec i ieloma innymi placówkami specjalistycznymi.

Mała zwierzęta

 • zapisanie do komputerowej bazy ndanych z nastęŁpną opieką nad klientem
 • anestezja inhalacyjna psów, kotów, ptaków, płazów i drobnych ssaków
 • kastracja wszystkich gatunków zwierząt płci samczej i samiczej
 • szczepienie, odrobaczanie, wystawanie pet – paszportu
 • badania kardiologiczne - RTG, mierzenie ciśnienia, sono, EKG   
 • badania EKG

spokojený pes

 • badania biochemiczne krwi łącznie z progesteronem, T4, specyficzne amylazy na poczekaniu
 • badania hematologiczne na poczekaniu
 • badania płynów krwi i rśównowagi kwasowo-zasadowej dla zapewnienia prawidłowej terapii infuzyjnej
 • właściwe badania bakteriologiczne, mykologiczne i parazytologiczne
 • kontrolowana resuscytacja
 • prowadzimy oddział inensywnej terapii dla małych zwierząt
 • badania ultradźwiękowe (ciąża, liczba płodów, serce)
 • przeprowadzanie badań cytologicznych i testu progesteronowego – sprecyzowanie czasu pokrycia i inseminacji
 • inseminacja suk klasycznie lub pod kontrolą endoskopową bezpośrednio do macicy
 • RTG DDK, DKL, rzepki i kręgostłupa przyrządem cyfrowym
 • zabiegi dentystyczne - OZK, ekstrakcja, plombowanie, leczenie jamy ustnej
 • korekcje i zabiegi na zębach małych gryzoni
 • badania oftalmologiczne - oftalmoskop, tonometr, operacje spojówek
 • badania i zabiegi operacyjne ORL
 • zabiegi klatki piersiowej przeprowadzane z anestezją inhalacyjną
 • biopsja i badania histoligiczne we współpracy z VŠV Brno, ewentualnie Laboklin GMBH
 • przeprowadzamy ustalanie złamań osteosyntezą wewnętrzną i zewnętrzną, przeprowadzamy mielografię i laminektomię.
 • operacje kręgosłupa po zranieniach, paraliżach i parezach
 • zabiegi ortopedyczne na stawach (skrzyżowane więzadła, łokcie, cieśniowe stawy, itp.).
 • zabiegi artroskopowe stawów
 • zabiegi laparoskopowe brzucha, klatki piersiowej, szyi, jelit, pochwy
 • badania i zabiegi endoskopowe - gastroskopia, enteroskopia giętkim endoskopem
 • wprowadzanie stentów tchawicznych w razie kolapsu tchawicy
 • dermatologia – kompleksowe podejście do pacjentów
 • testy alergologiczne krwi i uczuleniowe
 • badania laboratoryjne na alergie we współpracy z Laboklin GMBH, Idexx
 • immobilizacja bronią narkotyczną
 • hospitalizacja pooperacyjna z nadzorem lekarskim i monitorowaniem kamerą
 • rehabilitacja, laser terapeutyczny, magnetoterapia, masaże,
 • zajmujemy się metodami alternatywnymi leczenia (homeopatia, medycyna naturalna, akupunktura)
 • szybki przewóz zwierząt z właścicielem karetką
 • sprzedaż karmy, diet weterynaryjnych, potrzeb hodowlanych, PET SHOP
 • strzyżenie psów i kotów, pielęgnacja sierści - salon
 • medycyna akwatyczna (leczenie ryb gospodarczych i akwaryjnych)
 • zakwaterowanie psów, kotów, zwierząt egzotycznych (hotel)

Duże zwierzęta

 • szczepienie, odrobaczanie
 • właściwe badania bakteriologiczne, mykologiczne i parazytologiczne
 • badania kopyt koni na podotrochleozę i przed sprzedażą przyrządem cyfrowym

kun-vranik

 • badania RTG dużych zwierząt bezpośrednio u właściciela przyrządem cyfrowym
 • kastracja ogierów
 • zabiegi dentystyczne - ekstrakcja, leczenie jamy ustnej
 • dadania kardiologiczne - RTG, sono, EKG
 • badania biochemiczne krwi łącznie z progesteronem, T4, specyficzne amylazy
 • badania hematologiczne
 • badania płynów krwi i równowagi kwasowo-zasadowej
 • badania sonograficzne ścięgien koni
 • badania endoskopowe górnych dróg oddechowych giętkim endoskopem
 • inseminacja klaczy
 • badania sonograficzne narządów płciowych klaczy i krów
 • badania oftalmologiczne - oftalmoskop, tonometr, operacje spojówek
 • leczenie infuzyjne stanów kolkowych z hospitalizacją
 • hospitalizacja dużych zwierząt
 • zabiegi operacyjne u zwierząt stojących i leżących
 • badania ultradźwiękowe (ciąża, liczba płodów, ścięgna koni)
 • rehabilitacja, laser terapeutyczny, magnea, masaże
 • biopsja i badania histologiczne we współpracy z VFU Brno, ewentualnie Laboklin GMBH
 • zajmujemy się metodami alternatywnymi leczenia (homeopatia, medycyna naturalna, akupunktura)

bydło

 • kompleksowe leczeniezapaleń wymienia, łącznie z badaniami bakteriologicznymi
 • kompleksowa pielęgnacja racic

skot

 • kompleksowe leczenie chorób oskrzelowo-płucnych
 • kompleksowe programy szczepień w hodowlach bydła
 • przeprowadzanie testów metabolicznych z nastawieniem na żywienie
 • konsultacje w zakresie żywienia
 • kompleksowe programy reprodukcji bydła

Zwierzęta egzotyczne

 • kastracja wszystkich gatunków zwierząt płci samczej i samiczej
 • korekcja dziobów ptaków i żółwi
 • operacje żółwi i płazów
 • badania biochemiczne krwi łącznie z progesteronem, T4, specyficzne amylazy na poczekaniu
 • badania hematologiczne na poczekaniu
 • badania płynów krwi i rśwnowagi kwasowo-zasadowej – niezbędne dla prawidłowej terapii infuzyjnej
 • zapisanie do komputerowej bazy danych z następną opieką nad klientem
 • szczepienie, odrobaczanie
 • właściwe badania bakteriologiczne, mykologiczne i parazytologiczne
 • przeprowadzamy ustalanie złamań zewnętrzną i wewnętrzną osteosyntezą
 • zabiegi dentystyczne – usuwanie kamienia zębnego, ekstrakcja, plombowanie, leczenie jamy ustnej
 • badania i zabiegi operacyjne ORL
 • dermatologia – kompleksowe podejście do pacjenta
 • badania laboratoryjne na alergie we współpracy z Laboklin GMBH, Idexx
 • anestezja inhalacyjna

exoti

 • badania i zabiegi endoskopowe - gastroskopia, enteroskopia giętkim endoskopem
 • zabiegi laparoskopowe brzucham klatki piersiowej, szyi, jelit, pochwy
 • biopsje i badania histologiczne we współpracy z VŠV Brno, ewentualnie Laboklin GMBH
 • przeprowadzamy rehabilitacje laserem terapeutycznym i magnetoterapię
 • zabiegi klatki piersiowej przeprowadzamy z kontrolowaną anestezją inhalacyjną
 • operacje kręgosłupa po zranieniach, paraliżach i niedowładach
 • zabiegi atroskopowe stawów
 • prowadzimy oddział intensywnej terapii dla małych zwierząt
 • rehabilitacje, laser terapeutyczny, magnetoterapia
 • zajmujemy się alternatywnymi metodami leczenia (homeopatia, medycyna naturalna, akupunktura)
 • medycyna akwatyczna (leczenie ryb gospodarczych i akwaryjnych)
 • ustalanie płci ptaków i płazów endoskopowo, również DNA