Z czasem człowiek rozwija i zmienia dotychczasowe postępowanie i doświadczenie życiowe. Ten proces wpłynął też na mnie, dlatego zacząłem intensywnie zajmować się istotą problemu – co to jest choroba, jak właściwie powstaje. W swoich podróżach po Amazonii spotkałem się z tak zwanym szamanizmem i to doświadczenie skierowało moje zainteresowanie na ideę medycyny alternatywnej i na zmianę w moim rozumieniu życia, chorób i osobnika. Zacząłem więcej interesować się leczeniem naturalnym, homeopatią i holistycznym postrzeganiem i traktowaniem pacjenta i klienta.

W pracy lekarza weterynarii bardzo często nie leczymy tylko pacjenta zwierzęcego, ale również jego pana. Interesujące jest, ile chorób mają często pan i jego zwierzę wspólnych. Je oczywiste, że za tym stoją wspólne przyczyny i że dochodzi do wzajemnego wpływu właściciela na stan zdrowia zwierzęcia i na odwrót. To odkrycie otwiera zupełnie nowe możliwości leczenia chorób pacjentów zwierzęcych i wymaga indywidualnego podejścia, zrozumienia i często dużo czasu spędzonego z klientem.

alternativní medicína ve veterinární praxi


Co to jest medycyna holistyczna?

Termin medycyny holistycznej jest u nas mało znany. Pochodzi od berlińskiego psychoanalityka Friedricha Perisa, który w latach II wojny światowej działał w USA i zdobył duże doświadczenie w tym sposobie leczenia. Opiera się o twierdzenie, że wyobrażenia, odczucia i czyny są związane z całą osobowością  (z języka niemieckiego die Gestap – niepodzielna istota).

Widzimy przychodzącego pacjenta z problemami na kilku podstawowych poziomach:

Poziom pierwszy – podstawowy, z którym spotykamy się na co dzień, poziom "ciała fizycznego". Tu występują wszystkie objawy, bóle, objawy choroby. W tym zakresie pracuje klasyczna ortodoksyjna medycyna ze wszystkimi swoimi metodami.

Poziom drugi - energetyczny, regulacyjny. Tu pracują zioła, homeopatyki, uzdrowiciel.

Poziom trzeci – jest to poziom psychiczny, który nas informuje o stanie umysłu, świadomości oraz podświadomości. Tu działają prawa psychosomatyki. Jeżeli na tym poziomie występuje jakaś blokada i w wyniku tej blokady pojawia się jakiś objaw, jest logiczne, że tego objawu nie można wyleczyć żadnym lekiem, dopóki nie usunie się blokady na tym poziomie.

Poziom czwarty – jest duchowy, trudny do zdefiniowania, każdy może go nazwać jak chce. Wiara Twa, Bóg, kosmos, według Dr Foučkovej lub Łazariewa karma, z punktu widzenia homeopatycznego miazma, predyspozycja dziedziczna.

Zadajemy zatem filozoficzne pytanie: Gdzie jest przyczyna choroby, na którym poziomie mamy jej szukać? Czy możemy ją w ogóle znaleźć i czy jesteśmy w końcu ją usunąć? Według medycyny holistycznej chodzi o konflikt wewnętrzny między ciałem i duszą. (Cytat www.celostnimedicina.cz)

Współczesna medycyna biologiczna opiera się o tezę, że każde zaburzenie zdrowotne ma jakąś obiektywną przyczynę, którą potrafimy wykryć z pomocą RTG, CTC, itd. i ingerując z zewnątrz (operacja, fizykoterapia) usunąć. Jest znanym faktem, że w przypadku 40% pacjentów z typowymi dolegliwościami cielesnymi brak obiektywnej diagnozy. Dla lekarza wykształconego biologicznie jest do problem niemożliwy do rozwiązania. Pacjenta uważa za symulanta, którym on ni jest. Jego dolegliwości są somatyczne (czyli są ucieleśnieniem złożonej sytuacji życiowej). Pacjent jest zestresowany i to, czego nie jest w stanie rozwiązać na poziomie świadomości, z czasem zacznie "rozwiązywać" za niego ciało poprzez chorobę.

Jestem atestowanym weterynarzem I stopnia i 23 lata pracuję jako lekarz weterynarii w małej i dużej praktyce jako internista, chirurg i ginekolog. W swojej praktyce korzystam z nowoczesnej diagnostyki i leków, jednak najważniejsze jest zrozumienie tego, jaką informację choroba pacjentowi przynosi! Trzeba umieć poradzić mu, jak ma zmienić swoje życie tak, aby się uzdrowił. Wesprzeć jego własną zdolność do samouzdrowienia. Dopiero kiedy pacjent (klient) nie potrafi tego dokonać własnymi siłami, przepisuję leki, w miarę możliwości tylko przejściowo, aby mu pomogły w potrzebnej życiowej zmianie.

W swojej praktyce leczę ogromną ilość chorób (np. choroby kardiologiczne, stawy, dolegliwości trawienne, stres, depresje, stany lękowe, ...). Każda choroba jest informacją o tym, jaki pacjent jest, jak żyje, w jakich warunkach, jest to informacja o tym, że popełnia jakiś błąd. (w medycynie weterynaryjnej jest to też informacja o tym, jak żyje jego pan). Lekarz właściwie pełni rolę tłumacza, który pacjentowi  (klientowi) tłumaczy informację, którą jego ciało chce mu przekazać. Z powodu rozległości tej dziedziny przeprowadzam specjalne badania i korzystam z pomocy swoich kolegów specjalistów dla potwierdzenia diagnozy. Wszyscy nasi pracownicy uznają też terapię alternatywną, chociaż nie zajmują się nią i dają naszym klientom możliwość wyboru w ramach wybranego sposobu leczenia.

Medycyna holiczna – psychosomatyczna bada relacje między stroną fizyczną i psychiczną (człowieka, zwierzęcia) objaśnia przede wszystkim wpływ funkcji psychicznych na funkcjonowanie organizmu. Postrzega ciało z kompleksowego punktu widzenia i odkrywa przyczynę bólu i dolegliwości zdrowotnych wywołanych przez problemy psychiczne osobnika.

 

(Dr med. Hnízdil)

listdole