Ekspertyzy sądowe w dziedzinie weterynarii

maly statni znakDr wet. Radimír Hynar, zgodnie z brzmieniem § 3 ustawy nr 36/1967 Dz.U. z dnia 6 kwietnia 1967 roku o biegłych i tłumaczach, oraz w myśl postanowienia § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości nr 37/1967 DU. z dnia 17 kwietnia 1967, realizującego ustawę o biegłych i tłumaczach, został mianowany dnia 7 kwietnia 2005 roku przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego biegłym w dziedzinie rolnictwa oraz złożył przysięgę biegłego.

Specjalizacja: medycyna weterynaryjna małych zwierząt i zwierząt egzotycznych (małe naczelne). W tej specjalizacji jest jedyny w RC.

Przedkłada ekspertyzy na zlecenia różnych podmiotów, dotyczące dużych zwierząt (konie, bydło, itp.) oraz małych zwierząt (psy, koty, itp.).

.