Sprzedaż karmy i apteka

Jest częścią recepcji (izby przyjęć szpitala).

Obsługa jest specjalnie wyszkolona (asystent weterynaryjny) i jest gotowa udzielić Państwu wszelkich informacji o karmie, żywieniu Państwa zwierząt oraz dietach związanych z różnymi chorobami.

Oczywistością jest sprzedaż środków przeciwko pasożytom (przeciwko pchłom, kleszczom, świerzbowi, robakom), bez konieczności czekania na opatrzenie przez lekarza weterynarii.

Nasze pracownice są wyszkolone w zakresie sprzedaży diet weterynaryjnych, leczniczych łakoci i różnej karmy.

Służy też jako apteka weterynaryjna, gdzie można kupić preparaty i środki weterynaryjne dla dużych i małych zwierząt.

  petshop1