Gastropexe - prevence torze žaludku

Dilatace a torze žaludku je závažné a často fatální onemocnění. Především velkých plemen psů.

Vzniká po nakrmení psa a následným pohybem dojde k dilataci (přeplnění) nebo torzi (přetočení) žaludku.Toto se stane při pohybu psa, kdy žaludek u velkých plemen se rozpohybuje a přetáčí se kolem své osy. Průběh je pak velmi rychlý a spočívá v zaškrcení jícnu a pyloru, čímž dojde ke znemožnění odchodu plynů. Kvasící potrava pak naplní žaludek do obrovských rozměrů. Souběžně dojde rovněž k uskřinutí cévního zásobení žaludku a někdy i sleziny, velmi rychle se vyvíjí oběhový šok. Objemný žaludek tlačí na ostatní orgány v dutině břišní a tlakem na pohrudnici pak velmi výrazně ovlivňuje dýchání.

Příznaky jsou typické: zvíře je vyděšené, sliní, je výrazně zvětšený objem břicha, těžký dech s velmi bolestivými projevy. Terapie je pouze chirurgická a pouze včasný zákrok může psa zachránit.

Prevence je krmit psa malými dávkami krmení několikrát denně a po nakrmení omezit pohyb zvířete.

Jedinou účinnou prevencí je ale tzv. GASTROPEXE (přichycení žaludku ke svalovině břišní dutiny). To zamezí možnosti přetočení žaludku. Tato metoda je dobře chirurgicky proveditelná a pro zvíře není nebezpečná. Provádí se v celkové anestezii. V linea alba se provede incize a žaludek se v místě pyloru fixuje šicím materiálem k břišní stěně. Tento zákrok je možné provést i laparoskopicky, kdy se minimalizuje operační rána. Princip je naprosto stejný.

Gastropexi doporučujeme provádět preventivně u všech plemen větších psů cca od 30kg výše. Na našem pracovišti preferujeme laparoskopický výkon, který není tak traumatizující a je miniinvazivní.

Papoušek ARA - Otevřená fraktura tibie

Provedena osteosynteza v inhalační anestezii (Isofluran + Kyslík). Zavedení intramedulárního hřebu, medikace - ATB a nesteroidní antiflogistika, přiložení dlahy na čtyři týdny.

Zhojení, sundání dlahy.

Folikulární conjunktivitis

Onemocnění postihující spojivky různých druhů zvířat. Je charakteristická proliferací (zvětšením) mízních uzlíků ve spojivce, které jsou za normálních podmínek nepozorovatelné. Ty potom působí jako cizí těleso v oku. Se všemi příznaky z toho vyplývajícími: serozní a hlenový výtok z očí, zčervenáním spojivek a na bulbární ploše se formují lesklé uzlíky velikosti špendlíkové hlavičky a velikosti prosa. Léčba spočívá v aplikaci dezinfekčních roztoků a lokálních kortikosteroidů. Při neúspěšné konzervativní terapii je indikované mechanické odstranění folikulu ze spojivky ostrou lžící. Po odstranění se aplikují ATB a steroidy ve formě mastí na 7 dnů. Prognoza je příznivá, často ale dochází k recidívám.

Proplach slzných cest

Příčinou jsou vrozené nebo získané vady. Příznaky jsou typické, dochází k přetékání slz ze spojivkového vaku přes okraj spodního víčka. U zvířete pak vidíme barevné ( tmavé) změny v mediálním koutku, často s alopecií a intenzivním dráždění kůže. Při nevyvinutí slzného bodu nebo slzného kanálku a slzného váčku je nutné uměle chirurgicky vytvořit kanálek pomocí PVC kanyly a obnovit tak spojení očního víčka s dutinou tlamní. Pokud je kanálek zachován a pouze neprůchodný, provede se v celkové anestezii tzv. proplach slzného kanálku lakrimální kanylou, fyziologickým roztokem a tím dojde k obnovení duktu nasolachimalis.