Problematika přerůstání zubů u králíků

Králičí zuby se vyznačují neomezeným růstem po celý život. Proto jedna z nejčastějších příčin poruchy příjmu krmiva u králíků bývá přerostlý chrup. Dobře viditelné jsou králičí řezáky, nacházející se v přední části obou čelistí. V horní části se necházejí dva velké a dva malé řezáky, z dolní vyrůstá pouze jeden pár. Jejich fuknkce je uchopování a posouvání potravy. Uvnitř dutiny ústní roste několik stoliček, které sloučí k rozmělňování přijaté potravy. Velkou roli v obrušování zubů hraje jejich vzájemná pozice. U zdravého chrupu všechny zuby na sebe vzájemně nasedají a tím se obrušují.

Mezi první příznaky narušeného chrupu jsou snížený příjem krmiva, výběr pouze některých složek krmné směsi, hubnutí, výtoky z nozder, výdutě v oblasti horní nebo dolní čelisti apod.

Před vlastním vyšetřením dutiny ústní je nutné celkové vyšetření zdravotního stavu pacienta a vyloučit jiná onemocnění. Chrup vyšetřujeme vizuálně (především řezáky), pomocí otoskopu při plném vědomí pacienta (stoličky) nebo v celkové sedaci (podrobnější vyšetření dutiny ústní, zvýšený temperament pacienta). Důležité je RTG vyšetření, které nám umožní vizualizaci zubních kořenů i jiných patologií.

Mezi nejčastější příčiny špatné okluze patří vrozené malformace čelistí, nevyvážená strava, nerovnoměrné žvýkací pohyby, dále fraktury, záněty, tumory, atd.

Terapie spočívá v normalizace okluze všech zubů. Tento úkon se provádí striktně v celkové anestezii pacienta, způsob narkozy volíme na základě závažnosti problému. Na jednoduché korekce postačuje injekční analgosedace, u složitějších zákroků využíváme inhalační anestezii. Důležitá je správná premedikace, abychom se vyvarovali postanestetickým komplikacím ( ileus,atd.). Na rozevření dutiny ústní slouží sada rozvěračů dle velikosti a typu. Korekci provádíme elektrickou frézou s různými nádstavci. Při manipulaci musíme dbát zvýšené opatrnosti, abychom nepoškodili měkké struktury dutiny ústní. Druhou možností je použití zubní rašpličky.
V některých případech přistupujeme i k extrakci poškozených zubů, zejména při recidívách přerůstání, komplikovaných zlomeninách zubů, abscesů a jiné.

Postoperačně aplikujeme prokinetika, stomachika, dle stavu také infůze, antibiotika a nesteroidní antiflogistika.

Každý klient od nás odchází s důležitým poučením ohledně monitoringu pacienta, jeho stravování ( převaha kvalitního sena nad jadrém, saturace vitáminy, možnost okusování tvrdých předmětů), protože včasné vypozorování problémů hraje velkou roli v úspěšnosti následné terapie.