Pachové žlázy

Pachové žlázy jsou dva váčky uložené v okolí konečníku, vyusťující na jeho okraj. Slouží šelmám obecně ( pes, kočka, liška, kuna, tchoř. skunk, lasice apod. ) k označování svého teritoria a v případě nebezpečí k ochraně před nepřáteli.

"Specialistou"  v tomto oboru je skunk, který dokáže silně páchnoucí obsah pachových žláz přesně zamířit a až na 2 metry zasáhnout nepřítele. Zápach je tak intenzivní, že útočník je doslova knokautován.

Pachové žlázy se nesmí chirurgicky odstraňovat, s vyjímkou zdravotních indikací.

pachové žlázy
Stav po operaci pachových žláz
pachové žlázy
Odstraněné pachové žlázy
 

Zánět pachových žláz

Zánět pachových žláz je poměrně časté onemocnění psů. příčinou je nejčastěji anatomická změna v uložení pachových žláz a z tohoto důvodu nedojte k jejich pravidelnému vyprázdnění při defekací. Sekret se pak zanítí a bakterie, popř. kvasinky v něm obsažené způsobí silný zánět. Ten postihne nejen zánět okolí pachových žláz, ale bakterie se často dostanou do kůže a způsobují různé zánětlivé změny v organismu. Nejčastěji úporné záněty kůže ( dermatitidy ), záněty mandlí ( tonsilitidy ), ledvin, spojivek ( conjunktivitidy ), uší ( otitidy ).

Ty se pak nedaří léčit, dokud se neodstraní příčina - zánět pachových žláz.

Klinické příznaky 

Psi postiženi tímto onemocněním, často přicházejí k veterinárnímu lékaři s tím, že se úporně škrábou, mají zánětlivé změny na kůži, spojivkách a uších. Často také mají potíže při kálení a tzv. sáňkují ( jezdí zadkem po podlaze ) a snaží se obsah pachových žláz vyprázdnit.

Při evakuaci pachvých žláz zjišťujeme výrazné zduření žláz, bolestivost při palpaci a sekret je silně páchnoucí, barvy žluté, zelené. Fyziologické zbarvení sekretu je jako bílá káva a pach je mírně kyselý.

Léčba

Léčba spočívá v evakuaci puralentního sekretu. V případě silného zánětu nasazujeme širokospektrální antibiotika. Doporučujeme provést bakteriologické a mykologické vyšetření, které nám přesně umožní zjistit průvodce a jeho citlivost na antibiotika. Léčba by pak měla trvat minimálně 3 týdny a pak po jejím ukončení je vhodné znovu provést bakteriologické a mykologické vyšetření dokládající úspěšnost terapie. Alternativním řešením chirurgické a antibiotické léčby je pravidelný výplach pachových žláz antibiotiky, případně antimykotiky zvolenými na základě bakteriologického vyšdetření. Tento úkon spočívající v zavedení speciální kanyly s olivkou do každé párové žlázy a aplikaci léku se provádí každý den cca 14 dnů - 3 týdny. Jeho efekt ale dle naších zkušeností není výrazně lepší než celková terapie antibiotiky.

V případě opakujících se zánětů ( recidív ) se doporučuje chirurgické odstranění pachových žláz. Tímto se trvale odstraní zdroj infekce v těle zvířete a definitivně se vyřeší rekurentní potíže ( dermatitisn conjunktivitis, otitis apod. ).

Operace pachových žláz

Operace pachových žláz se provádí v celkové anestezii. Zvíře se uloží do břišní polohy, vyváže se ocas a oholí se okolí anu. Po přípravě operačního pole se vedou dva řezy nad pachovými žlázami. Zkušený operatér provede provede odstranění pachových žláz za cca 20 minut. Vzniklý otvor po odstranění pachových žláz se zašije vztřebatelným materiálem a kůže se zašije nevztřebatelným materiálem. Po operaci, která je závislá na zkušenosti operátora ( nepoškodit svaly konečníku a jeho inervaci ) se aplikují jako podpůrná terapie zhojení ran v komplikované krajině konečníku terapeutický laser a případně magnetoterapie. Tyto fyzikální metody výrazně urychlují zhojení operačních ran.