Onemocnění páteře - discovertebropatie

Jedná se o onemocnění z důsledku vyhřeznutí intervertebrální ploténky či tzv. nucleus pulposus, který pak tlačí na míchu (komprimuje ji) a dochází k jejímu dráždění či nedokrvení (ischémii).

Podle místa prolapsu rozdělujeme onemocnění na krční, hrudní, bederní či křížové. Příznaky této komprese se pak manifestují nejrůznějšími neurologickými potížemi v závislosti, ve které části páteře se nachází defekt. Obecně čím blíže k hlavě, tím jsou příznaky závažnější. Při poškození míchy v krční části se může vyskytnout i úplné ochrnutí tzv. paraplegievšech končetin a ztráta kontrolovaného močení (mikce) a kálení (defekace). Takto postižená zvířata jsou neschopna dalšího života bez asistence. Při onemocnění v kaudalních partiích páteře ( bedra, kříže ), dochází k paraplegii pánevních končetin a poruchám defekace a mikce.

Diskovertebropatie postihují primárně psy s dlouhou páteří ( jezevčík, baset, maltézský psík, bišonek apod. ), nevyhýba se ale i ostatním plemenům.

Příčina výhřezu je genetická predispozice, věk zvířete, ale i neopatrný pohyb ( seskok ze schodů, z postele ap. ).

myelografie myelografie myelografie myelografie

Diagnostika:

Vychází z klinických příznaků - neschopnost se pohybovat, bolestivost při manipulaci se zvířetem, potíže při kálení a močení. Zásadní je pro diagnostiku tzv. myelografie = vyšetření páteře RTG vyšetřením po aplikaci radiokontrastní látky do páteřního kánalu a vizualizaci míchy. Jedině tímto vyšetřením a také CT a magnetickou rezonancí jsme schopni přesně diagnostikovat příčinu obtíží a místo komprese míchy. Klasický nativní RTG snímek bez zviditelnění míchy ( myelografie ) je naprosto neprůkazný.

Pokud se prokáže komprese míchy, je zvíře nutné zvíře co nejdříve operovat a provést tzv. lamynektomii - a tím uvolnění komprese. Doba by neměla přesáhnout 48 hodin od úrazu. Poté už statisticky velmi výrazně klesá úspěšnost operace.
Principem laminektomie je vyjmutí vyhřezlého segmentu a uvolnění míchy. Zákroku předchází důkladná diagnostika, podání vysokých dávek kortikosteroidů, které uvolní edém ( otok ) míchy.

Laminektomie se provádí v celkové inhalační anestezii a jedná se o poměrně složtý výkon, při němž se musí vyfrézovat v páteřním kanále otvor, skrz který se odstarní vyhřezlý nucleus pulposus. Páteřní kanál se pak překryje tukem, svaly a provede se sutura kůže. V rámci pooperační péče se aplikuje CST a analgetika.

Úspěšnost zákroku závisí na mnoha faktorech:

  • doba trvání onemocnění
  • věk zvířete
  • místo defektu
  • ochota zvíete spolupracovat
  • ochota majitelů zvířete spolupracovat

Obecně dle našich zkušeností se po vytažení stehů za cca 14 dnů zahájí intenzivní rehabilitace za použití laseru a magnetoterapie. Doba rehabilitace je cca 6 - 8 týdnů. Rehabilitace spočívá v cvičení chůze, protahování končetin a rehabilitace za pomocí míče. Velmi vhodné je plavání, chůze za pomoci břišního popruhu. V rámci rehabilitace využíváme i akupunktury a homeopatických přípravků.