Schvácení kopyt (laminitis)

Laminitida je závažné onemocnění kopyta, které způsobuje patologické změny v jeho anatomickém i funkčním uspořádání. Jedná se o zánět kopytní škáry a výsledkem je ztráta spojení mezi kopytní kostí a rohovým pouzdrem kopyta. Poklesem kopytní kosti distálním směrem dojde k poškození chodidlové škáry, což vyvolá u koně výraznou bolestivost.

Příčina a mechanizmus vzniku

Na vzniku onemocnění se nejčastěji podílí překrmení lehce stravitelnými glycidovými krmivy (ječmen, oves, jetel), dále dlouhodobé používání některých léčiv (kortikosteroidy) některé metabolické (hyperadrenokorticismus) a systémové poruchy (zadržení placenty, záněty) ale také mechanické vlivy (otřesy, přetěžování končetin apod.).

Při nadbytku lehce stravitelných cukrů v krmné dávce dojde k okyselení střevního obsahu, přemnožení bakterií, štěpících tyto cukry, k potlačení běžné mikroflóry střeva, což má za následek uvolnění endotoxinu z bakteriálních stěn. Endotoxin se postupně vstřebává do krevního oběhu, krví se dopraví do vlásečnic kopytní škáry a způsobí jejich destrukci a následnou nekrózu škáry.

Klinické příznaky

Preklinická fáze je charakterizována jako období od pozření většího množství jadrného krmiva do projevů kulhání. Tato fáze trvá přibližně 40 hodin. Následuje akutní stadium, které se projevuje kulháním, bolestivostí, zvýšenou temperancí kopyta a pulzací cév. Pokud se započne s léčbou v tomto stádiu, kůň je schopen se uzdravit. V další fázi dochází k destrukci závěsného aparátu kopytní kosti = chronické stádium laminitidy.

Diagnostika

Na laminitidu nás mohou upozornit klinické příznaky, tvar kopyta, tloušťka bílé čáry, avšak nejdůležitějším vyšetřením je rentgenologie kopyta. Na snímcích posuzujeme hloubku kopyta (vzdálenost distálního konce kopytní kosti a podložky), která by měla být alespoň 15mm u zdravého kopyta. Dále posuzujeme tloušťku dorzální stěny kopyta (vzdálenost mezi dorzální plochou kopytní kosti a dorzálního povrchu kopytního pouzdra), tloušťka by měla činit 15mm. Vzdálenost proximální kopytní stěny a výběžku kopytní kosti (0-15mm). V neposlední řadě posuzujeme palmární úhel, který svírá chodidlová plocha kopytní kosti se zemí (3-7stupňů).

Terapie

Základním pravidlem léčby schváceného kopyta je včasná diagnostika a rychlé řešení problému. Při podezření na laminitidu by měl majitel zajistit měkkou podestýlku, klid v boxu, chlazení kopyt (nejlépe ledovou tříští) a ihned kontaktovat veterináře. Toto opatření je však důležité v preklinické fázi onemocnění. V akutní fázi se podávají léky tlumící bolest a vazodilatancia. Kopyto se vypodloží smotky obvazů a zasádruje nebo se používají speciální podložky, které chrání kopytní střel s chodidlem. Koně v akutní fázi laminitidy vyžadují dlouhodobý klid v boxu. Při terapii chronicky schváceného kopyta se dodržují stejné zásady jako v akutní fázi, důležité však je zachovat paralelní průběh dorzální stěny kopytní kosti s dorzální stěnou kopytního pouzdra, redukce výšky patek a vhodné podkování. Samozřejmě je důležité dodržovat dietu s vysokým podílem vlákniny.