logo EU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Název projektu: Elektromobilita VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Radomíra Hynara s.r.o.

Název žadatele: VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Radomíra Hynara s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019738

Popis a cíl projektu: Cílem projektu je pořízení tří BEV elektro vozidel kategorie M1, které budou sloužit k vykonávání veterinárních služeb. Projekt bude mít také pozitivní dopad na zvýšení udržitelného způsobu dopravy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií