Velká zvířata Velká zvířata

Infusní stabilizace dehydratovaného mláděte lamy

Věk: lama alpaka 2 dny stará
Anamnéza: po porodu apatie, nepije
Klinické a laboratorní vyšetření: zvýšená teplota, aspirační pneumonie, dehydratace
Terapie: infusní stabilizace, antibiotika, NSAID, umělé krmení a po 24h schopno návratu k matce
Velká zvířata