Koně Koně

Slezský Norik

Věk: 15
Anamnéza: Kolika
Klinické a laboratorní vyšetření: 38,2; 110 p/min; dyspnoe; dilatace žaludku
Terapie: Nosojícní sonda, vypuštění obsahu, spasmolytica, analgetika