CT - počítačová tomografie

  • nejvyšším stupněm RTG diagnostiky, kdy dochází k mnohonásobnému snímání objektu RTG paprsky a následnému zpracování snímků do trojrozměrného obrazu
  • je to nejpřesnější a nejvýtěžnější RTG diagnostická metoada, která není plně nahraditelná žádným jiným přístrojem
  • naše CT NewTom 5G je první instralovaný přístroj italské firmy, která se již dlouhá léta specializuje na výrobu lidských CT pro zubaře a chirurgy pracující na tzv. obličejové rekonstrukční chirurgii. Je to nesmírně přesný přístoj a dokáže snímat i nepatrné objekty (narozdíl od klasických lidských CT)
  • Výrobek je konstruován speciálně pro veterinární medicínu a dokáže snímat s maximální výtěžností velká i velmi drobná zvířata - dokáže nahradit RTG, endoskopii, myleografii, do určité míry sonografii a posunuje diagnostické možnosti o několik levelů výše.
  • jedná se o prestižní přístroj, který zvýší prestiž pracoviště, které ho vlastní a používá.
  • máme speciálně vyškolený personál v Itálii a jsme školící středisko pro Východní část Evropy.
  • je to první přístroj instalovaný v České republice.

 

CT pristroj CT pes
CT screen CT akce

 

2017 web slidy CT