Léčebná rehabilitace ve veterinární praxi

fyzioterapieLiečebná rehabilitácia je základný špecializačný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky na prevenciu, diagnostiku, liečbu porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

K terapeutickým prostriedkom patria:

1. Fyzioterapia – fyzikálna liečba:

elektroterapia – využíva liečebné účinky rôznych foriem elektrickej energie – hĺbková galvanizácia, ionoforéza, hydrogalvan, elektrostimulácia, elektrogymnastika, diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, diatermia, magnetoterapia

termoterapia– využíva liečebné účinky tepelnej energie – parafínové zábaly, Kenny zábaly

hydroterapia – využíva tepelnú, tlakovú a vztlakovú energiu – sprchovanie a kúpele

fototerapia – využíva liečebné účinky svetelnej energie – infračervené žiarenie (solux), ultrafialové žiarenie (horské slnko)

mechanoterapia– využíva liečebné účinky mechanickej energie – masáže, ultrazvuk

2. Pohybová liečba

Aktívne pohyby– je hlavným terapeutickým prostriedkom fyzioterapeutov. Ide o cielené využívanie pohybu ako prostriedku liečby pod odborným dohľadom. Delí sa podľa rôznych hľadísk.

3. Reflexné techniky – manuálna a mobilizačná liečba, reflexné druhy masáže.

4. Iná technika – akupunktúra, plynové injekcie.

Stručná charakteristika najčastejších fyzioterapeutických metód

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností zvierat alebo funkcií organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

Magnetoterapia využíva liečebné účinky pôsobenia magnetického poľa na biologické tkanivá. Najmenší účinok majú magnetické polia statické, intenzívnejšie sú magnetické polia striedavé a najrazantnejšie magnetické polia pulzné. V praxi sa používajú rôzne elektromagnetické prístroje, ktoré produkujú predovšetkým pulzné magnetické pole určitého tvaru, frekvencie a intenzity. Hlavné účinky magnetického poľa na živé tkanivá sú vazodilatácia, analgézia, protizápalový efekt, myorelaxácia a spazmolytický efekt, podpora procesov hojenia a protiedémové pôsobenie. Aplikátory majú tvar dutých solenoidových valcov či tvar prstenca, plochých aplikátorov či dvojdielných stojanových aplikátorov (magnetická indukcia tzv. dvojdeky pre transregionálnu aplikáciu). Magnetoterapia má aj svoje kontraindikácie. Je to predovšetkým krvácavé stavy, myasthenia gravis, všetky mykotické (pliesňové) ochorenia pre riziko ich generalizácie, nádorové ochorenia, juvenilný diabetes, gravidita.

akupunktura

Klasická akupunktúra, stará niekoľko tisíc rokov, je jednou z najstarších a najobľúbenejších metód tradičnej čínskej medicíny. Najstaršia učebnica opisuje 365 liečebných bodov na povrchu tela, v roku 1026 už bolo opísaných cca 600 akupunktúrnych bodov. Akupunktúra vo svojej podstate potláča patologickú dominantu v organizme, normalizuje tonus a reakciu celého vegetatívneho systému organizmu, normalizuje rôzne vegetatívne poruchy. Je indikovaná najmä pri najrôznejších neuralgiách, bolestiach hlavy, migrénach, bolestivých stavoch v oblasti chrbtice a kĺbov, rade vegetatívnych porúch. Dráždenie akupunktúrnych bodov sa vykonáva pri klasickej akupunktúre špeciálnymi akupunktúrnymi ihlami. Ďalšou možnosťou, používanou predovšetkým v krajinách Východnej Ázie, je požehovanie (moxa). V našich podmienkach sa často používa dráždenie špeciálnou palpačnou technikou (akupresúra). Akupunktúrne body možno stimulovať rovnako perkutánnym dráždením elektrickým prúdom (elektropunktúra) alebo transkutánnou elektroneurostimuláciou zavedených akupunktúrnych ihiel
(AKU-TENS). Stimulácia akupuntúrnych bodov sa vykonáva tiežlaserom (laseropunktúra) alebo magnetoterapeutickými bodovými magnetmi (najjednoduchšie a najpríjemnejšie použitie)či použitím malej dávky medicínskeho oxidu uhličitého (pneumopunktúra).

Laseroterapia využíva koherentné monochromatické žiarenie v oblasti viditeľného žiarenia alebo mikrovĺn. Laserový lúč je nosičom energie, ktorú je schopný odovzdať pri dopade na ožarovanú plochu. Helium-neonový laser zosilňuje červené žiarenie s vlnovou dĺžkou 632,8 nm. Diódové terapeutické lasery majú vlnovú dĺžku od 532 nm (zelená) až po 1060 nm (infračervená). Na ovplyvnenie povrchových tkanív sú vhodné lasery s kratšou vlnovou dĺžkou, hlbšie štruktúry ovplyvní infračervený laser. Laser je aplikovaný buď kontinuálne alebo pulzne. Má výrazný biostimulačný efekt, predovšetkým stimulácia kolagénu, podpora vaskularizácie tkanív, urýchlenie regenerácie ciev, lymfatických ciest a epitelu, lepšie využitie kyslíka a glukózy, všeobecne ide o urýchlenie hojivého procesu. Súčasne má účinok analgetický, protizápalový a pôsobí na zmenšenie opuchov. Využitie laseru má však i rad kontraindikácií (striktný zákaz aplikácie do očí, na malignity a prekancerózy, zákaz aplikácie na žľazy, brucho v gravidite alebo pri záchvatových neurologických ochoreniach). Aplikácia sa vykonáva lokálne buď na malé plochy (algické body, spúšťacie body, ošetrenie jaziev a pod.), alebo na väčšie plochy (s využitím laser-skeneru).

Bioptronová lampa je zdroj liečebného biostimulačného svetla, ktorý využíva princíp polarizácie svetla ožarovaného halogénovou žiarovkou. Polarizácia svetla je podmienkou, aby pri styku svetla so živým tkanivom bol podporovaný zdravý vývoj buniek, čo je podstatou biostimulačného efektu. Bioptronová lampa (biolampa) produkuje polarizované žiarenie, ktoré je polychromatické a je úplne zbavené ultrafialovej zložky. Svetlo má vlnovú dĺžku 430 – 2800 nm, pôsobí predovšetkým povrchovo a čiastočne i do hĺbky tkaniva (cca 1 – 2,5 cm). Svetlo podporuje riadiace procesy na tkanivovej a bunkovej úrovni, spomaľuje chorobné a degeneratívne procesy v bunkách, urýchľuje metabolické procesy, aktivizuje mitochondriálny aparát, podporuje tvorbu prostaglandínu a ďalších bunkových transmiterov, urýchľuje hojenie rán, kožných štepov a jaziev. Využitie má v dermatológii, na ošetrenie jaziev, diabetických komplikácií, dekubitov, reflexných zmien, opuchov, biolampa podporuje regeneračné procesy pri starnutí pleti. Dĺžka aplikácie procedúry je 4 - 6 min., kožný povrch musí byť riadne očistený a odmastený.

Tento druh terapie si môže majiteľ uskutočňovať sám doma.

Lepší efekt ako rôzne biolampy prináša magnetoterapia ktorá dokáže liečebný efekt vykonať i cez obväz či sadru !

Metódy fyzioterapie používané na našom pracovisku

Magnetoterapia

Prvá zmienka o použití magnetu ako liečebného prostriedku sa datuje už do obdobia 3500r. pr.nl.l. v Číne. Vedecké základy pre magnetoterapiu boli položené na rozhraní 19. a 20.storočia v náväznosti na rozvoj fyziky, chémie a elektrofyziológie a J.C.Maxwell tieto poznatky zovšeobecnil v podobe tzv. maxwellovych rovníc.

Je vedecky dokázané, že magnetické pole s vhodnými parametrami má liečbené účinky v celej škále ochorení. Aplikáciou pulzného magnetického poľa dochádza k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. V tkanivách vznikajú slabé elektrické prúdy, na ktoré reagujú ióny obsiahnuté v bunkách, čím dochádza k zmene povrchového elektrického potenciálu buniek, čím sa mení priepustnosť biologických membrán, ovplyvňuje sa transport dôležitých látok do bunky a opačne.

Účinok magnetického poľa sa lokalizuje na rozhraní buniek v tkanivách a je založený na zmene elektrických potenciálov na povrchu buniek. Z tohto javu  vyplývajú jednotlivé účinky:

 • regeneruje a masíruje hlboké tkanivá
 • tíši bolesti
 • stimuluje látkovú výmenu
 • podporuje delenie buniek
 • odstraňuje poruchy prekrvenia
 • zvyšuje prívod kyslíka
 • rozširuje cievy
 • urýchľuje krvný obeh
 • podporuje prečisťovanie lymfatických dráh
 • podporuje imunitný systém.

Liečebné účinky nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa možno zhrnúť následovne:

 • urýchľujú látkovú výmenu a detoxikačné procesy
 • vazodilatačný efekt
 • myorelaxačný efekt
 • hojivý a regeneračný, protizápalový a antireumatický účinok
 • analgetický účinok
 • protiedémový účinok

Spôsob aplikácie a dĺžka trvania magnetoterapie:

Účinok a efekt magnetoterapie je u každého pacienta individuálny, vo všeobecnosti sa odporúča: minimálne 10 aplikácií (podľa klinického stavu aj viac), dĺžka expozície (v závislosti od diagnózy) 20-30minút, aplikácia by mala byť niekoľkokrát týždenne, optimálne denne.

Magnetoterapia sa vykonáva pomocou doskového aplikátora, alebo aplikátora v tvare valca (solenoid)- podľa lokalizácie postihnutia resp. ochorenia, na presne stanovených miestach tela.

Laseroterapia

Laseroterapia je časť svetloliečby, ktorá využíva opakované impulzy úzkeho zväzku monochromatického svetla na mieste hlbokého zasiahnutia do povrchovej časti tkanív kože a slizníc.

Má výrazný biostimulačný efekt, k jeho účinkom patrí predovšetkým stimulácia kolagénu, podpora vaskularizácie tkanív, urýchlenie regenerácie ciev, lymfatických ciest a epitelu, lepšie využitie kyslíka a glukózy, všeobecne urýchlenie hojivého procesu.

Laserový lúč je nosičom energie, ktorú je schopný odovzdať pri dopade na ožarovanú plochu. Helium-neonový laser zosilňuje červené žiarenie s vlnovou dĺžkou 632,8 nm.
Diódové terapeutické lasery majú vlnovú dĺžku od 532 nm (zelená) až po 1060 nm (infračervená). Na ovplyvnenie povrchových tkanív sú vhodné lasery s kratšou vlnovou dĺžkou, hlbšie štruktúry ovplyvní infračervený laser.

Biologické účinky laseru:

 • zvyšuje prekrvenie, lymfatickú drenáž a trofiku tkanív
 • zvýšením metabolizmu zlepšuje ochranyschopnosť
 • urýchľuje tvorbu buniek v ožarovanom tkanive, uvádza sa aj aktivácia činnosti buniek chrupky
 • aktivácia fibroblastov spúšťa syntézu kolagénu, čím sa urýchľuje hojenie jaziev
 • prevencia ďalšieho zápalu, zlepšenia cirkulácie
 • obehu, potlačenie bolestí.

Dornova metóda

Dornova metóda je druh jemnej manuálnej terapie, ktorú je možno ľahko naučiť a požívať. Brány energie, kĺby a stavce môžu byť pomocou tejto metódy bezpečne a na milimeter presne uvedené do správnej polohy. Robí sa to dynamicky, za aktívnej účasťou pacienta a hlavne prirodzeným, voľným pohybom zvieraťa. Napríklad pri napravovaní nesprávnych polôh stavcov s týmto pohybom obchádza svalová ochrana a jemným tlakom tak môže byť stavec opäť napravený do správnej polohy bez nežiadajúcich vedľajších účinkov. Prevádza kyvadlovým pohybom náprotivnej ruky alebo nohy. Táto technika najprv zaistí uvolnenie svalstva. Keď ruka alebo noha dosiahne najvzdialenejšieho bodu, svalstvo sa napne a zabráni tak ďalšiemu posunu stavca alebo kĺbu na opačnú stranu.

Aj napriek tomu, že pacient pri napravovaní môže cítiť bolesť, môžeme túto metódu skutočne nazvať šetrenou. Dornov terapeut rešpektuje zásadu, ísť po maximálny prah bolesti a v normálnom prípade je pacient zbavený svojej bolesti pomerne rýchlo. Ďalšou prednosťou je, že tlakom palca na chrbticu môžeme uvolniť blokov v tkanivách alebo dokonca aj energetické bloky. Toto uvolnenie blokov zaručuje väčšinou i úplnú bezbolestnosť, lebo "bolesť je volaním tkaniva po energetickom toku" alebo "môže to trocha bolieť, to je daň, ktorú zviera musí pri tejto metóde zaplatiť, ale keď palec opustí tkanivo, mizne zároveň aj bolesť z tlaku".

Dôležité je nikdy neprekračovať prach bolesti pacienta!!

Dornova metóda je bezpečná, pretože pri nej sa nemôžu trhavým naťahovaním tkanivových štruktúr uvolniť krvné zrazeniny. Celkovo- Dornova metóda a Breussova masáž, ktorá ju doplňuje, napravujú kĺby a stavce a vyrovnáva sa celková statika teľa.

Touto metódou sa uvoľňujú fyzické a psychické bloky. Túto metódu považujeme za postup, ktorý lieči príčiny. Ak odstránime príčinu, odstránime aj príznaky.

Ako u každej metódy môže terapeut dosiahnuť vyliečenie len v spolupráci s pacientom. Spolupráca je základným predpokladom úspechu. Striedavé pôsobenie pomáha terapeutovi na jednej strane rozvíjať potrebný jemnosť, na druhej strane sa tak zvyšuje koncentrácia terapeuta na to, čo práve robí. Myšlienky plodí energiu, energia sa riadi myšlienkami.

Pre koho je táto metóda vhodná?

Ošetrený môžu byť v podstate všetky zvieratá, pokiaľ sú len trocha mobilní. Pre imobilných pacientoch sa táto metóda používa len veľmi obmedzene, pretože počas nej je nutný aktívny pohyb pacienta.

Kontraindikácia

 • náchylnosť k zlomeninám (napr. po liečení kortizonom) alebo náchylnosť ku krvným výronom
 • osteoporóza v pokročilom štádiu
 • akútne zápaly (začínať až po vyliečení zápalu)
 • nehody: zlomeniny sa musia vyliečiť čo trvá cca. 4-8 týždňov
 • tumory
 • po operáciách platničiek (opatrne začínať asi po 4 týždňoch)
 • po operáciách bedrového kĺbu (asi po 4 týždňoch)- treba sa vyvarovať intenzívnej vnútornej rotácii bedrového kĺbu.

Akupunktúra

Akupunktúru môžeme charakterizovať ako lekársku disciplínu, ktorú možno uplatniť vo všetkých medicínskych odboroch v rámci prevencie, ale aj diagnostiky a liečby chorôb. Jej podstata spočíva v cielenom ovplyvňovaní organizmu tým, že sa podráždia (vpichom, tlakom, teplom, slabým elektrickým prúdom apod.) presne určené miesta na povrchu tela, v koži, podkoží, vo svalstve či na slizniciach. Tieto miesta sa nazývajú aktívne body. Majú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami alebo funkciami organizmu a ich podráždením možno na ne liečebne pôsobiť. Vo väčšine prípadov sa akupunktúra vykonáva ako súčasť komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti. Pri niektorých bolestivých ochoreniach, alergiách alebo funkčných poruchách môže byť dokonca hlavným a jediným spôsobom terapie.

Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii (podráždení) niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Podráždenie bodov možno vykonávať aj iným spôsobom - napríklad teplom pri moxibuscii, tlakom pri akupresúre, slabým elektrickým prúdom pri elektroakupunktúre, laserovým lúčom pri laseropunktúre, injekčnou aplikáciou homeopatických liekov pri homeosiniatrii a podobne.
Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus. Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu a k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších a chronických ochorení akupunktúra svojim protibolestivým, protizápalovým, celkovo posilňujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením, tvorí dôležitú súčasť starostlivosti o zdravie.
Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov, zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu a priaznivo liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná medicína často zlyháva. Alebo aj vtedy, ak chorý nemôže užívať lieky kvôli precitlivenosti, či v dôsledku poruchy vnútorných orgánov.
Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok, v jednote jeho tela a duše. Je účinná, bezpečná a na rozdiel od viacerých moderných liečebných postupov nemá nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky. Samozrejme za predpokladu, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta. Pomáha teda skvalitňovať a urýchlovať liečebný proces a výrazne zvyšovať kvalitu života.

Táto špecializácia sa na našom pracovisku postupne rozvíja.

Akupunktúra - indikácie a kontraindikácie

Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencii asi 350 rozličných ochorení. Uvedieme aspoň niektoré - najčastejšie.
Bolesť každého druhu: bolesti hlavy, zubov a tváre, kĺbov, krížov a chrbtice, migréna, neuralgia trojklanného nervu, poúrazové a pooperačné bolesti a všetky ostatné algické stavy,
Funkčné a psychosomatické poruchy: vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, dyskinézy (poruchy hybnosti a funkcie) žlčníka a žlčových ciest, čriev, kardiospazmus, žalúdočná a črevná dyspepsia, chronická hnačka a zápcha, zvýšená únavnosť, celková telesná slabosť a malátnosť, problémy s trávením, ochorenia obličiek a močového mechúra, niektoré metabolické poruchy, toxické záťaže (priotrávenie) organizmu jedmi a škodlivinami z vonkajšieho i vnútorného prostredia.
Alergické a cievne ochorenia: astma, žihľavka, senná (alergická) nádcha, atopický ekzém, poruchy prekrvenia končatín,
Neurologické a reumatické ochorenia: neurózy, depresie, tiky a spazmy tváre, zápaly nervov, obrna lícneho nervu, poruchy hybnosti končatín a svalové spazmy, poruchy spánku, stavy po náhlych príhodách mozgových, bolesti a vertebrogénne ochorenia chrbtice, artrózy, artritídy a iné choroby kĺbov, osteoporóza
Iné indikácie: skvalitnenie a urýchlenie liečby poranení, uvolnenie spazmov, preventívne a rekondičné ošetrenia, poruchy imunity, vykonávanie znecitlivenia pri operáciách a bolestivých vyšetreniach.

Pri diagnostike a liečbe sa v súlade so stavom chorého a charakterom ochorenia na stimuláciu vyberajú buď aktívne body na povrchu tela (klasická korporálna akupunktúra), alebo body a zóny tzv. mikrosystémov: ušnice. (aurikuloterapia, aurikulomedicína) , dlane a ruky (cheiropunktúra, Su-Jok) nohy a chodidla (podopunktúra, reflexológia), tváre (faciopunktúra), vlasatej časti hlavy (kraniopunktúra), ústnej a nosovej dutiny, jazyka a ďalších. Pri niektorých, hlavne funkčných, bolestivých a alergických ochoreniach môže akupunktúra predstavovať hlavný a jediný spôsob terapie. V prevážnej väčšine prípadov sa však vykonáva ako súčasť komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Tradične predstavy na pôsobenie akupunktúry vychádzajú z koncepcie jednotného vesmírneho zákona, ktorému sa podriaďuje aj človek. Jednota sveta tao je dosahovaná zápolením a súčasne aj neodlučiteľnosťou prvkov jang - jin, večnou osciláciou medzi nimi-, ich vzájomne sa podmieňujúcim zrodom a zánikom i dynamickým vyrovnávaním rovnováhy. Záporný prvok jin, zelený drak, ako ženský princíp predstavuje všetko pasívne. Kladný prvok jang, červený drak — mužský princíp všetko, čo je aktívne a expanzívne. Ku každému z nich sa potom priraďujú veci a javy protichodného charakteru, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňujú. Napríklad jin, ktorý zodpovedá Zemi, obsahuje noc a tmu, vlhkosť a chlad, slabosť a nedostatok. Naproti tomu jang, ktorý zodpovedá nebu, obsahuje svetlo a deň, teplo a oheň, silu a dostatok. Logiku celej koncepcie pochopíme, ak si uvážime, že noc ustupuje dňu, že zimu vystrieda leto, že pojem dobro by akosi strácal svoj význam, keby nebol aj jeho protipól zlo. V organizme zasa spánok umožňuje načerpanie síl a bdenie, po vdychu musí nasledovať výdych, po stiahnutí svalu nastáva jeho uvoľnenie atď.
Život organizmu je podmienený kolobehom životnej energie čchi, pretože tá je akýmsi fluidom života, ktoré ovláda, riadi a spája všetky orgány a koordinuje ich funkcie. Kolobeh energie čchi sa uskutočňuje v dráhach akupunktúry, ktoré tvoria spojnice aktívnych bodov. Je ich spolu 14 a sú navzájom prepojené. Dve z nich prebiehajú pozdĺž prednej a zadnej stredovej línie tela, ostatné patria k jednotlivým orgánom, podľa ktorých sa aj nazývajú. Každá orgánová dráha je párová, má dve vetvy prebiehajúce na pravej a ľavej polovici tela.
Pri plynulom a nerušenom toku čchi panuje v organizme súlad a zdravie. Ak sa však tento obeh niekde spomalí či zastaví, spôsobí ochorenie organizmu, nesúlad životných dejov a v najťažších prípadoch smrť. Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je usmerniť a obnoviť kolobeh čchi i rovnováhu jang-jin a tak znovudosiahnuť harmóniu reprezentujúcu zdravie. Aktívne body, ktoré predstavujú akési regulačné ventily, to pri adekvátnom podráždení umožňujú.